Saturday, August 24, 2013

BIRTHDAY WISHES

My 22nd birthday is approaching fast and I'm trying to ignore the thought of my youth slipping away by compiling extensive birthday wish lists. Because, as they say, money might not buy you happiness but it sure can buy you a whole load of goodies. I'm probably (definitely) going to try and get number 3 for myself, and the rest I can only wish for for now=)

Moje 22. narozeniny jsou za rohem a já se snažím nemyslet na své stáří a místo toho sestavovat seznamy narozeninových přání. Souhlasím, že peníze asi štěstí nekoupí, ale na hračičky jsou dost užitečné. Číslo 3 si nejspíš (určitě) pokusím pořídit a zbytek si prozatím budu jen přát =)

Thursday, August 8, 2013

BORN OF SMOKE

And so Jack and I ventured into the forest, into clouds of smoke that only lasted seconds, to get these shots. There's a video coming too, but being decidedly more of a photographer than a videographer, trying to do both made the experience very swift and somewhat dazed. We'll see what I manage to put together from the video clips, watch this space!=)

A tak jsme se Jackem vydali do lesa, do mraku kouře který trval jen vteřiny, abychom nafotili tyto snímky. Bude také video, ale vzhledem k tomu že jsem spíše fotografka nežli videografka, snažit se dělat oboje najednou byl velmi rychlý a poněkud omámený zážitek. Uvidíme, co se mi podaří dát dohromady z těch videoklipů!=)