Saturday, June 1, 2013

PROJECT 100

I took up the 365 project (a photo a day for a year) a few years ago and quickly realised that it was much too ambitious, especially on a busy work schedule and an inconsistent internet connection. As much as I would like to take some similar project up again, I know I'll be faced with the same problem come October, when I dive head-first into my final year at university. So I've come up with an alternative - 100 self-portraits before the end of summer. That should allow for enough time to improve photographically and creatively, but also cut me some slack for skipping days that are a tad too busy. Anyone care to join? If so, let me know =) I'll be posting mine here on flickr.

Před pár lety jsem zkusila projekt 365 (fotku denně po celý rok) a rychle jsem si uvědomila, že to bylo trovhu moc ambiciózní, obzvlášť s hektickým množstvím práce a tenkrát nespolehlivým internetovým spojením. Ač bych se ráda znovu pokusila o podobný projekt, vím, že by mě čekaly stejné problémy, jakmile bych se v říjnu po létě vrátila na poslední ročník univerzity. Tak jsem si vymyslela alternativu - 100 autoportrétů do konce léta. To by mělo být dostatečně času na to se zlepšit fotograficky i kreativně, a zároveň si budu moct odpustit pár příliš zaneprázdněných dnů. Chcete se přidat? Pokud ano, dejte mi vědět =) Fotky budu dávat na flickr.