Wednesday, October 23, 2013

CASUAL CASUAL

(photos via Net-A-Porter)
I'm diggin' this Current/Elliot Tshirt so much, not only because I've been to all but one of the cities on the back of it! Tokyo is my next holiday destination and then I can legitimately cough up £145 for a T =)

Miluju tohle Current/Elliot tričko, nejen protože jsem navštívila všechny města na jeho zádech kromě jednoho! Takže na příští dovolenou směruji do Tokya a pak můžu oprávněně vyhodit £145 za jedno triko =)

Sunday, September 22, 2013

BIRTHDAY GOODIES


A few little birthday surprises (i know, it was ages ago, get over it Eliska) from some lovely people <3 Helmut Newton's Pola Woman, a mug from Stockholm, Kiehl's cosmetics, a Kindle, theatre tickets and some deliciousness... =)

Pár malých narozeninových překvapení od zlatých lidí <3 Pola Woman od Helmuta Newtona, hrnek ze Stockholmu, kosmetika od Kiehl's, Kindle, lístky do divadla a nějaké dobroty...=)

Friday, September 20, 2013

INFINITY + BEYOND

So many Jacks, it makes me dizzy! This was fun to photograph + composite, although it's a bit of an imperfect Photoshop job, but I have so so so much to do, you can't really blame me. Thus the weird extended absences from the blog. But I'm slowly (very slowly!) getting my act together and getting everything planned and organised like a proper control freak, as it should be. Anyway, I shot this by literally taking a zillion photographs, telling Jack to take a step back and to the side after each one. Unfortunately I didn't have a tripod on me, so this was dodgily hand-shot and then composed / expanded / corrected... Can you tell which of the legs are fake? =P

Tolik Jacků, až se mi z toho motá hlava! Tohle bylo zábavné fotit a sestavovat, i když to neni nejlépe photoshopované, ale já toho mám momentálně tak moc na práci, že mi to musíte odpustit. Proto ty dlouhé nepřítomnosti na blogu. Ale pomalu (velmi pomalu!) začínám vše plánovat a organizovat jako pořádný maniak - tak, jak to má být. Nicméně tento snímek je složený z mnoha fotek - mezi každou z nich jsem řekla Jackovi, aby šel o krok do zadu a do strany. Bohužel jsem sebou neměla stativ, tak jsem to musela pak opravovat / sestavovat / roztahovat ve Photoshopu... Uhadnete, ktéré z těch nohou nejsou pravé? =P

Sunday, September 8, 2013

FEELING 22

So, I'm no massive fan of Taylor Swift, but the fact is that I turned 22 this week and I can't thing of a song more appropriate. Here are a few shots of my birthday outfit right before a lovely dinner + drinks with Jack =) (P.S. Please excuse the half-shut eyes in these shots!)

Nejsem zrovna největší fanoušek Taylor Swift, ale faktem je, že mi tento týden bylo 22, a nenapadá mě vhodnější písnička. Tady je pár fotek mého narozeninového ohozu, těsně před večeří s Jackem =) (P.S. Omluvte, prosím, ty napůl zavřené oči na těchto fotkách!)

Sunday, September 1, 2013

A SEA OF DREAMS

I think this is my 50th post - which is pretty cool, but also doesn't sound like a particularly large number considering the fact that this blog is almost a year old (!!!). And speaking of birthdays, mine is on Tuesday, which is somewhat underwhelming. This picture is a part of my 100 series, the rest of which you can find here.

Myslím, že tohle je můj 50. článek, což je fajn, ale nezní to jako moc velký počet vzhledem k tomu, že tento blog je už skoro rok starý (!!!). Když už mluvíme o narozeninách, moje jsou v úterý, což je poněkud nevzrušující. Tato fotka je jedna ze série projektu 100, zbytek najdete zde.

Saturday, August 24, 2013

BIRTHDAY WISHES

My 22nd birthday is approaching fast and I'm trying to ignore the thought of my youth slipping away by compiling extensive birthday wish lists. Because, as they say, money might not buy you happiness but it sure can buy you a whole load of goodies. I'm probably (definitely) going to try and get number 3 for myself, and the rest I can only wish for for now=)

Moje 22. narozeniny jsou za rohem a já se snažím nemyslet na své stáří a místo toho sestavovat seznamy narozeninových přání. Souhlasím, že peníze asi štěstí nekoupí, ale na hračičky jsou dost užitečné. Číslo 3 si nejspíš (určitě) pokusím pořídit a zbytek si prozatím budu jen přát =)

Thursday, August 8, 2013

BORN OF SMOKE

And so Jack and I ventured into the forest, into clouds of smoke that only lasted seconds, to get these shots. There's a video coming too, but being decidedly more of a photographer than a videographer, trying to do both made the experience very swift and somewhat dazed. We'll see what I manage to put together from the video clips, watch this space!=)

A tak jsme se Jackem vydali do lesa, do mraku kouře který trval jen vteřiny, abychom nafotili tyto snímky. Bude také video, ale vzhledem k tomu že jsem spíše fotografka nežli videografka, snažit se dělat oboje najednou byl velmi rychlý a poněkud omámený zážitek. Uvidíme, co se mi podaří dát dohromady z těch videoklipů!=)