Sunday, September 22, 2013

BIRTHDAY GOODIES


A few little birthday surprises (i know, it was ages ago, get over it Eliska) from some lovely people <3 Helmut Newton's Pola Woman, a mug from Stockholm, Kiehl's cosmetics, a Kindle, theatre tickets and some deliciousness... =)

Pár malých narozeninových překvapení od zlatých lidí <3 Pola Woman od Helmuta Newtona, hrnek ze Stockholmu, kosmetika od Kiehl's, Kindle, lístky do divadla a nějaké dobroty...=)

Friday, September 20, 2013

INFINITY + BEYOND

So many Jacks, it makes me dizzy! This was fun to photograph + composite, although it's a bit of an imperfect Photoshop job, but I have so so so much to do, you can't really blame me. Thus the weird extended absences from the blog. But I'm slowly (very slowly!) getting my act together and getting everything planned and organised like a proper control freak, as it should be. Anyway, I shot this by literally taking a zillion photographs, telling Jack to take a step back and to the side after each one. Unfortunately I didn't have a tripod on me, so this was dodgily hand-shot and then composed / expanded / corrected... Can you tell which of the legs are fake? =P

Tolik Jacků, až se mi z toho motá hlava! Tohle bylo zábavné fotit a sestavovat, i když to neni nejlépe photoshopované, ale já toho mám momentálně tak moc na práci, že mi to musíte odpustit. Proto ty dlouhé nepřítomnosti na blogu. Ale pomalu (velmi pomalu!) začínám vše plánovat a organizovat jako pořádný maniak - tak, jak to má být. Nicméně tento snímek je složený z mnoha fotek - mezi každou z nich jsem řekla Jackovi, aby šel o krok do zadu a do strany. Bohužel jsem sebou neměla stativ, tak jsem to musela pak opravovat / sestavovat / roztahovat ve Photoshopu... Uhadnete, ktéré z těch nohou nejsou pravé? =P

Sunday, September 8, 2013

FEELING 22

So, I'm no massive fan of Taylor Swift, but the fact is that I turned 22 this week and I can't thing of a song more appropriate. Here are a few shots of my birthday outfit right before a lovely dinner + drinks with Jack =) (P.S. Please excuse the half-shut eyes in these shots!)

Nejsem zrovna největší fanoušek Taylor Swift, ale faktem je, že mi tento týden bylo 22, a nenapadá mě vhodnější písnička. Tady je pár fotek mého narozeninového ohozu, těsně před večeří s Jackem =) (P.S. Omluvte, prosím, ty napůl zavřené oči na těchto fotkách!)

Sunday, September 1, 2013

A SEA OF DREAMS

I think this is my 50th post - which is pretty cool, but also doesn't sound like a particularly large number considering the fact that this blog is almost a year old (!!!). And speaking of birthdays, mine is on Tuesday, which is somewhat underwhelming. This picture is a part of my 100 series, the rest of which you can find here.

Myslím, že tohle je můj 50. článek, což je fajn, ale nezní to jako moc velký počet vzhledem k tomu, že tento blog je už skoro rok starý (!!!). Když už mluvíme o narozeninách, moje jsou v úterý, což je poněkud nevzrušující. Tato fotka je jedna ze série projektu 100, zbytek najdete zde.